Links en navigatie worden niet meer bijgewerkt. Actuele weblog op martinvolder.nl. Last updated: 26-12-2005; 23:13:25.
Weblog van Martin Volder
 www.martinvolder.nl
Get Firefox!         

donderdag, 29 juli 2004

Blue Movie

Blue Movie, gisteravond door BNN uitgezonden, werd in 1971 door 2,3 miljoen Nederlanders gezien. Seks in een troosteloos decor. In blokkendoos na blokkendoos heerste verveling. En dus was op de galerij of in de lift een enkele gulzige blik genoeg, om je met dierlijk genoegen op elkaar te storten.

Twee komma drie miljoen mensen zagen die film. 't Zal een hitsige boel zijn geweest in die tijd op straat. Toch, ik weet niet of Blue Movie ook in videotheken ligt, voor de seks zou ik de film niet gaan kijken. 't Is allemaal te... knullig. Stuntelig. Lachwekkend zelfs. Boeiend vond ik wel de troosteloosheid van de Bijlmer in die tijd. Ik zag de grauwe flats, de verloren vlaktes daartussen. En ik hoorde hoe een vliegtuig brullend overvloog. In mijn hoofd begon Frans Halsema te zingen:

Zondagmiddag Buitenveldert
Tekst: Michel van der Plas/Frans Halsema
Muziek: Harry Bannink

Het weer is net wat opgehelderd
't Is zondagmiddag, Buitenveldert
De flats zijn hoog en goed gebouwd

Daartussen is het kaal en open
De jongen en het meisje lopen
Er eenzaam en verliefd en koud

De groenstrook langs de supermarkt
Ligt nog te jong, te aangeharkt
Tussen de voorrangswegen

Hij zegt ik wil met je naar bed
Zij hoort het niet want er daalt net
Gierend een DC-9

Mannen met stomme-filmgebaren
Staan doelloos uit het raam te staren
Tot het begin van Monitor

En volgen langs de Avrobode
Daarbuiten om de tijd te doden
De twee in 't troosteloos decor

Het meisje zegt ik hou van jou
De jongen denkt waar kan het nou
De hele boel zit tegen

Hij drukt zijn nagels in haar hand
En laag scheert over het wijde land
Alweer een DC-9

Ze staan verloren in de vlakte
Hij denkt als ik 'r hier eens pakte
Voor het oog van heel de nette buurt

Zij denkt wat ze in de verte bouwen
Is misschien klaar als wij gaan trouwen
Maar God weet hoe lang dat nog duurt

't Is zondagmiddag, eindeloos
In blokkendoos na blokkendoos
Zeggen ze er komt regen

De twee gaan schuilen in een portiek
Voor regen, leegte en publiek

Er gaat een licht aan hier en daar
Zondag half vijf, het glas staat klaar

Er worden zakjes friet gehaald
Laag over Buitenveldert daalt

Huilend een DC-9

(MP3)
9:15:54 PM     |
 


mail Martin:
Click here to send an email to the editor of this weblog.
ICQ Martin: